Regina Gabajová

casting manager, managing director 

Regina’s long lasting experience in front of the camera (she shot over 30 TV ads worldwide as a main character as well as supporting roles in several movies – let‘ s name one for all: Casino Royale, where she has appeared as the only Czech actress in a spoken role) makes her qualified exactly for her part of our agency’s work.

casting manažerka, jednatelka

Její dlouholetá zkušenost před kamerou (vytvořila hlavní roli ve více než 30 světových TV reklamách; vedle toho několik epizodních rolí ve filmech – za všechny jmenujme Casino Royale, kde se jako jediná česká herečka objevila v mluvené roli) dává Regině nejlepší předpoklady právě pro její část práce v agentuře.

GBR