Jana Právcová

production 

Jana has worked as a line producer in one of established film studio in Prague as well as in renowned sound postproduction studio or production company after she gained valuable experience in Italy as a booker of international modeling agency or PR manager of  Giorgio Armani´s showroom in Milano.

produkce

Jako produkční Jana pracovala v jednom ze zavedených pražských filmových studií, dále v renomovaném zvukově postprodukčním studiu nebo přímo v reklamní produkci. Předtím získala zkušenosti jako bookerka v mezinárodní italské modelingové agentuře nebo jako PR manažerka showroomu Giorgio Armani v Miláně.

ITA GBR DEU