Ester Eichlerová

production 

Ester came to support our team for her experience in media biz, which she gained working previously as producer, PR, screenwriter and editor. Right combination of her skills with irresistible personal charm is obvious at the first sight! 

produkce

Pro své zkušenosti v mediální branži na postech jako produkční, PR, scénáristka a dramaturgyně se Ester stala posilou týmu, která má na starosti především organizační stránku našich zakázek. Že jsou tyto dovednosti správně vyváženy i neodolatelným kouzlem osobnosti, je jasné až na první pohled!

GBR